Doprava a platba

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 1939117193/0800, Iban CZ40 0800 0000 0019 3911 7193 , BIC SWIFT GIBACZPX vedený u společnosti Česká spořitelna (dále jen „účet prodávajícího“).
 
Kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží skladem bude kupujícímu odesláno až po připsání platby za zboží na účet prodávajícího.
Cena oznámení na míru a grafické práce na zakázku jsou určeny po dohodě s kupujícím. U prací na zakázku si účtujeme 50% zálohu. Realizace bude započata ihned po připsání zálohy na účet prodávajícího. Při zrušeni zakázky v průběhu její realizace, bude záloha vrácena. Objednavatel je vsak povinen zaplatit 1000 Kč jako skicovné.
 
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

 Druhy dopravy:
1) zaslání Českou poštou
2) osobní odběr v Café Boutique Minská 775/4, Praha 10 - Vršovice
 

V případě osobního odběru se kupující s prodávajícím dohodne na termínu převzetí zboží.
V případě zaslání zboží prodávající odešle kupujícímu zboží, které je skladem nejpozději do dvou pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajícího.
 
Doba vyhotoveni a cena oznámení na míru a grafické práce na zakázku jsou určeny po dohodě s kupujícím.
 
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.